Jamaat Committees

Anjuman-e-Fakhri   Role
Janab Amil Saheb Abdulhusain bs Yusuf bs Jamali President
Bhaisaheb Eshaq bs Abdulhusain bs Jamali Vice President
Shaikh Kutubkhan bhai Mulla Mohammed bhai Adenwala Secretary
Shaikh Moiz bhai Fakhruddin bhai Hakimi Jt Secretary
Shaikh Abid bhai Ishaqali bhai Husaini Treasurer
Shoeb bhai Fakhruddin bhai Indonesiawala Jt Treasurer
Yusuf bhai Fazalehusain bhai Dewaswala Jt Treasurer
Shaikh Aliasgar bhai Shaikh Ismail bhai Icecreamwala Manager
Shaikh Ibrahim bhai Fidahusain bhai Rampurawala Manager
Shaikh Shabbirhusain M Abbasali Fatehnagri Manager
Shaikh Yunus bhai Shk Alihusain bhai Bhanpurawala Manager
Mulla Abbas bhai Shk Badruddin bhai Barrister Manager
Mulla Saifuddin bhai Zoeb bhai Habibulla Manager
Huzaifa bhai Asgar bhai Chopadawala Manager
Mulla Shabbir bhai Ghulamhusain bhai Electricwala Manager
Mulla Abizer bhai Abbas bhai Merchant Manager
Talib bhai Turab bhai Jalalbhai (Rao) Manager
Khuzema bhai Khurshidhusain bhai Nagarwala Manager

FMB Committee

FMB Committee MemberRole
Janab Amil Saheb Shaikh Hatim bhai KhumusiPresident
Janab M Husain bhai Shk Hatim bhai KhumusiVice President
Shaikh Husain bhai Mulla Mansoor bhai KanorewalaSECRETARY
Murtaza bhai Shaikh Qutbuddin bhai TinwalaFINANCE
Adnan bhai Shaikh Saifuddin bhai AurangabadwalaJT FINANCE
Huzaifa bhai Asgar bhai ChopadawalaPROCUREMENT
Mulla Huzaifa bhai Shaikh Shabbir bhai ZakirOPERATION
Shoeb bhai Mohammedhusain bhai RampurawalaJT OPERATION
Mulla Murtaza bhai Asgarali bhai PrimaswalaMEMBER – OFFICE BEARER
Mohammed bhai Nooruddin bhai RajkotwalaMEMBER – OFFICE BEARER
Shaikh Adnan bhai Shaikh Firoz bhai BandukwalaMEMBER – OFFICE BEARER
Mulla Moiz bhai Shabbir bhai JiniaMEMBER – OFFICE BEARER
Shoeb bhai Fakhruddin bhai IndonesiawalaMEMBER – OFFICE BEARER
Mulla Murtaza bhai Mulla Abbas bhai SantrampurwalaMEMBER – OFFICE BEARER
Mulla Aliasgar bhai Shaikh Akberali bhai PatanwalaFAIZ SUPPORT TEAM COORDINATOR
Huzaifa bhai Shaikh Abdulhusain bhai KachwalaFAIZ SUPPORT TEAM COORDINATOR
Talib bhai Turab bhai JalalbhaiFAIZ SUPPORT TEAM COORDINATOR
Kaizar bhai Javed bhai BharuchaSUPPORT IT COORDINATOR
Ammar bhai Aliasgar bhai DhillaSUPPORT IT COORDINATOR
Husain bhai Asgarali bhai RingnodwalaDANA COMMITTEE COORDINATOR
Tasneem bai Shaikh Hatim bhai JabalpurwalaMUMENAAT TEAM COORDINATOR
Lubaina bai Shoeb bhai IndonesiawalaMUMENAAT TEAM COORDINATOR